Onze werkwijze

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn werken wij volgens een aantal regels. Hieronder kunt u daar meer over lezen. Op deze manier weet u waar u aan toe bent en wat u van ons kan verwachten.

 

Aanmelding en afspraken

 • Het is mogelijk om zonder verwijsbrief van de huisarts of specialist een afspraak te maken met 073ergotherapie. De ergotherapeut is dan verplicht een korte screening uit te voeren. Uw huisarts wordt altijd geïnformeerd over het resultaat van deze screening. Bij een enkele zorgverzekeraar is het niet mogelijk middels directe toegankelijkheid te starten. Check hiervoor de polisvoorwaarden van uw verzekering.
 • Indien u een afspraak wilt afzeggen dient u dit minimaal 24 uur van te voren te melden. Voor niet tijdig afgezegde afspraken wordt een bedrag van € 40,- euro bij u in rekening gebracht tenzij sprake is van overmacht. U kunt afspraken afzeggen via telefoon, voicemail of e-mail.
 • Wanneer u een behandeling heeft afgezegd, dient u zelf de verantwoordelijkheid op u te nemen om een vervolgafspraak te plannen. Neem contact op met de praktijk.

 

Vergoedingen

 • De basisverzekering vergoedt 10 behandeluren ergotherapie per kalenderjaar. Hierin vindt onderzoek en behandeling plaats, maar ook telefonisch contact, verslaglegging of multidisciplinair overleg. De behandeling wordt rechtstreeks bij uw zorgverzekering gedeclareerd.
 • De kosten die bij de zorgverzekeraar in rekening worden gebracht, komen ten laste van het verplichte eigen risico.
 • Enkele zorgverzekeraars vergoeden extra uren in een aanvullend pakket. Raadpleeg hiervoor uw verzekeringspolis.
 • Indien u zelf ergotherapie verder bekostigd rekent 073ergotherapie het volgende tarief. Behandeling per kwartier: € 16,00 euro. Toeslag voor een huisbezoek: € 26,67 euro.

 

Privacy

 • De dossiervorming is gebonden aan wettelijke regels, 073ergotherapie handelt hiernaar.
 • De onderwerpen die u met de ergotherapeut bespreekt zijn altijd vertrouwelijk.
 • De verwijzend arts wordt op de hoogte gehouden van uw behandeling.
 • Soms is het zinvol, in het belang van de behandeling, te overleggen met andere betrokken hulpverleners. Hiervoor is uw toestemming nodig.

 

Klachtenprocedure

 • Indien u niet tevreden bent over de behandeling van uw ergotherapeut, dan heeft het de voorkeur de klacht allereerst met de behandelend ergotherapeut te bespreken.
 • Vindt u het moeilijk om rechtstreeks iemand te benaderen? Dan kunt u contact opnemen met een afdeling Informatie & Klachtenopvang Gezondheidszorg (IKG) bij u in de buurt. Het IKG werkt onafhankelijk van de hulpverleners en instellingen in de gezondheidszorg. Voor meer informatie zie Zorgbelang Nederland: www.zorgbelang-nederland.nl. Blijft u na het gesprek zitten met de klacht of is er een goede reden waarom u het eerste gesprek wilt vermijden, dan kunt u een klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici.
 • Misschien heeft u een ernstige klacht en wilt u daarover een uitspraak van de Klachtencommissie. U kunt uw klacht digitaal indienen bij het Klachtenloket Paramedici via www.klachtenloketparamedici.nl. De klachtenfunctionaris van het Klachtenloket zal vervolgens contact met u opnemen.

 

073ergotherapie, 06-37236325, info@073ergotherapie.nl. AGB-code 88-051452. Aangesloten bij Ergotherapie Nederland en Kwaliteitsregister Paramedici.