Aanmelding en afspraken 

  • Het is mogelijk om zonder verwijsbrief van de huisarts of specialist een afspraak te maken met 073ergotherapie. De ergotherapeut is dan verplicht een korte screening uit te voeren. Uw huisarts wordt altijd geïnformeerd over het resultaat van deze screening. Bij een enkele zorgverzekeraar is het niet mogelijk middels directe toegankelijkheid te starten. Check hiervoor de polisvoorwaarden van uw verzekering.
  • Indien u een afspraak wilt afzeggen dient u dit minimaal 24 uur van te voren te melden. Voor niet tijdig afgezegde afspraken wordt een bedrag van € 40,- euro bij u in rekening gebracht tenzij sprake is van overmacht. U kunt afspraken afzeggen via telefoon, voicemail of e-mail.

Wanneer u een behandeling heeft afgezegd, dient u zelf de verantwoordelijkheid op u te nemen om een vervolgafspraak te plannen. Neem contact op met de praktijk.